A3 ApothekeAlgemene leveringsvoorwaarden - A3 Apotheke

Mijn winkelwagenMijn winkelwagen

Geen producten in uw winkelwagen.

Zoeken (met/zonder recept)Zoeken (met/zonder recept)

U kunt zoeken op naam of PZN

Uitgebreid zoeken

Producten zonder recept

  Betrouwbaar

  Link zum Versandapothekenregistermedizinfuchs.de Partner-Apotheke93% positive Bewertungen in den letzten 6 Monaten (1281)

  DHL

  Algemene leveringsvoorwaarden

  Algemene leveringsvoorwaarden A3 Apotheke

  Van toepassing op overeenkomsten die tot stand komen via www.a3apotheke.de.

  Artikel 1 – Definities
  1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  A3 Apotheke: een handelsnaam van A3 Holding B.V., gevestigd te Dinxperlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56744676.

  Artikel 2 – Toepasselijkheid
  2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing. De voorwaarden vindt u ook terug op www.a3apotheke.de. Door het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding aanvaart u deze voorwaarden.

  Artikel 3 – Overeenkomsten
  3.1. De overeenkomst komt pas tot stand indien u als koper een bestelling plaatst en deze door A3 Apotheke geaccepteerd wordt. A3 Apotheke is gerechtigd een bestelling te weigeren wanneer het tot stand komen van de overeenkomst schade aan A3 Apotheke zal kunnen berokkenen of schade aan de relatie tussen beide partijen van de overeenkomst zal kunnen toebrengen.

  Artikel 4 – Prijzen, betaling, verzending en geneesmiddelen
  4.1. De vermelde prijzen op www.a3apotheke.de zijn in de valuta Euro (€) en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij het artikel of in de aanbieding. Betaling dient (in geval van vooruitbetaling) binnen 8 dagen na orderdatum te geschieden.

  4.2. Indien u als koper de bestelling op rekening geleverd krijgt (bijv. een Praxis), geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen na factuurdatum. Indien u deze termijn overschrijdt en de vordering voor aanmaning of ter incasso wordt uitbesteed dan worden administratiekosten, kosten van het incassobureau en rente van 1% per maand verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden. Wanneer u in gebreke blijft, behoudt A3 Apotheke zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

  4.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en A3 Apotheke houdt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen.

  4.4. Al onze geneesmiddelen worden uitsluitend afgeleverd in de apotheek te Dinxperlo, Nederland, conform de Nederlandse voorschriften. Verzending geschiedt in opdracht en voor risico van de cliënt.

  De meeste geneesmiddelen zijn zowel in Nederland als in andere Europese landen toegelaten. Voor het voorhanden hebben van niet-toegelaten geneesmiddelen in een bepaald land gelden de nationale regels waarvan de cliënt zich dient te vergewissen.

  Artikel 5 - Orderstatus

  5.1. Om de status van uw order in te zien kunt u inloggen op de website en in uw account de status bekijken.
  Elke keer als er iets verandert, wordt u, door automatisch gegenereerde berichten, per e-mail op de hoogte gesteld.

  Artikel 6 - Levertijden
  6.1. Levertermijn
  Bestellingen worden uitsluitend op werkdagen gereed gemaakt als A3 Apotheke het juiste orderbedrag voor 10:00 uur ontvangen heeft en u een geldig recept (indien van toepassing) heeft aangeleverd.
  Mits voorradig wordt de bestelling dezelfde dag verzonden, indien de juiste betaling voor 10:00 uur ontvangen is.

  De aangegeven bezorgtijden gelden als indicatie, overschrijding van deze termijn geeft u in geen geval recht op een schadevergoeding, korting, etc. Ook kunt u de overeenkomst niet ontbinden op grond van een overschreden leveringstermijn.

  Bestellingen die buiten werkdagen binnenkomen, worden de eerstvolgende werkdag verwerkt.
  Werkdagen zijn bij A3 Apotheke maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur, echter niet op erkende Nederlandse feestdagen.

  6.2. Maximale levertijd
  Normaliter heeft u de bestelde artikelen binnen twee werkdagen in huis, mits voldaan aan de voorwaarden.
  Indien u langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken.

  6.3. Gekoelde artikelen
  Gekoelde artikelen worden door de expediteur uitsluitend van maandag t/m woensdag verstuurd.

  Artikel 7 – Reclame en aansprakelijkheid
  7.1. Na ontvangst van uw bestelling dient u te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Mocht dit niet het geval zijn dan dient u A3 Apotheke hiervan per e-mail of anderzijds schriftelijk op de hoogte te stellen.

  7.2. Indien het duidelijk is dat de artikelen niet conform de overeenkomst zijn dan heeft A3 Apotheke de keus om deze te vervangen tegen nieuwe artikelen welke zonder bijkomende kosten nageleverd zullen worden dan wel de aanschafwaarde terug te betalen mits deze volledig is voldaan door de koper.
  Schade aan de artikelen die door de koper zelf is toegebracht is definitief uitgesloten van enigerlei reclame.

  7.3. Mocht het artikel onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden door de expediteur, of niet overeenkomen met het bestelde, dan bieden wij de mogelijkheid dit artikel in overleg met A3 Apotheke retour te zenden binnen 30 dagen na ontvangst. Retour gezonden artikelen worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en in ongeopende staat.

  7.4. Normaliter heeft men het recht een bestelling terug te sturen, echter medicijnen zijn hierop een uitzondering. De reden is dat medicijnen makkelijk aan bederf onderhevig zijn.
  Als een medicijn verstuurd is kan, bij een eventuele retourzending, niet gecontroleerd worden in hoeverre het medicijn met betrekking tot de kwaliteit en de veiligheid beïnvloed is. Bovendien zijn medicijnen op recept voor een individueel persoon afgegeven.

  Volgens de Europese Richtlijn 97/7/EG en het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Artikel 46d boek 7, is het niet mogelijk de bestelde artikelen terug te sturen.

  7.5. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd door A3 Apotheke. De eventuele meerkosten zijn volledig voor rekening van de klant.

  Artikel 8 – Verzending en risico
  8.1. A3 Apotheke verzendt alle artikelen in een pakket, dus geen brievenbuspost. Pakketpost is verzekerd voor verlies en schade, de afhandeling zal geschieden door de expediteur.

  8.2. Uw bestelling wordt 1 x aangeboden. Als u bij de aflevering van de bestelling niet thuis bent, zal de bestelling weer worden meegenomen. Vervolgens wordt het of nogmaals bij u aangeboden of het wordt direct naar de dichtstbijzijnde pakketshop verstuurd. Wat exact gebeurt, hangt af van de beslissing van de koerier.

  Indien u bij een tweede leveringspoging ook niet thuis bent, ontvangt u normaliter een bericht van de expediteur, dat u uw bestelling bij de dichtstbijzijnde pakketshop kunt afhalen. De ervaring leert echter, dat het soms voorkomt dat u geen bericht van de expediteur ontvangt. Helaas heeft A3 Apotheke daar geen invloed op. Zorg er a.u.b. voor dat iemand thuis is als uw bestelling wordt geleverd.

  Op grond van het pakketnummer, welke u van de expediteur ontvangt, kunt u online volgen wanneer uw bestelling vermoedelijk geleverd wordt. Het is eveneens mogelijk bij de bestelling een ander leveradres op te geven.
  Indien u overdag niet thuis bent, is het vereist een ander leveradres op te geven, zodoende ontvangt u dan uw bestelling zonder vertraging.

  Artikel 9 – Gebruik van deze website
  9.1. Deze website of een onderdeel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, of op enig andere wijze commercieel geëxploiteerd worden zonder schriftelijke toestemming van A3 Apotheke.

  Artikel 10 – Overmacht
  10.1. In geval van overmacht behoudt A3 Apotheke zich het recht voor om naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling en/of de overeenkomst te ontbinden of op te schorten. Dit met schriftelijke mededeling aan u zonder dat A3 Apotheke gehouden is tot enige schadevergoeding.

  10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die uitvoering verhindert die niet aan A3 Apotheke kan worden toegerekend.

  Artikel 11 – Privacy verklaring
  11.1. A3 Apotheke respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

  11.2. A3 Apotheke zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken.
  A3 Apotheke gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
  a. als u een bestelling plaatst hebben wij uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  b. om het winkelen bij A3 Apotheke zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

  11.3. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat in uw account wijzigen door het vinkje bij ‘nieuwsbrief ontvangen’ uit te schakelen.
  In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, betaalgegevens, zodat u deze niet bij elke nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

  11.4. A3 Apotheke houdt zich aan de geldende Nederlandse wetgeving, waaronder de NAN (Nederlandse Apotheek Norm) en de Geneesmiddelenwet. In deze normen wordt tevens beschreven hoe A3 Apotheke moet omgaan met medicatiebewaking en met medische gegevens van cliënten.

  12. Overige voorwaarden
  12.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2013.

  12.2. Als A3 Apotheke gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn deze niet per se een waarheidsgetrouwe weergave, soms wordt van voorbeeldfoto’s gebruik gemaakt. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden A3 Apotheke niet.

  12.3. Wanneer een klant uitsluitend een recept opstuurt, zonder een bestelling te plaatsen op de website, dan wordt dit recept niet in behandeling genomen. Dit kan dan uitsluitend nadat klant zich op enigerlei wijze meldt. A3 Apotheke kan dan de bijbehorende bestelling voor klant plaatsen, en brengt dan administratiekosten in rekening.

  12.4. Indien een receptplichtig artikel wordt besteld waarvoor geen geldig recept kan worden overgelegd, en de betaling vooraf reeds is voldaan, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort op de bankrekening van de klant onder aftrek van administratiekosten. De klant heeft de verplichting zich van deze receptplichtigheid – zoals in de FAQ op deze website is aangegeven - te vergewissen alvorens een betaling te doen.

  13. Toepasselijk recht en geschillen
  13.1. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreft of daarmee verband houden, dienen aanhangig gemaakt te worden voor de bevoegde Nederlandse rechter, waarbij uitsluitend de Nederlandse tekst van deze voorwaarden bindend is.
  Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.